ประกาศ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกโปรแกรมที่พัฒนาบน DOS ซึ่งทำการติดตั้งด้วยการ
PROSET เนื่องจากปัญหาทางด้าน Hardware นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
สินค้าสิ้นสุดการผลิต
HP-02 แทนโดย 01,06,08,09
HP-02PC แทนโดย HP-10
HP-03 แทนโดย 06D,08D,09D
HP-04 แทนโดย HP-11
CT-01 แทนโดย CT-04


Commandor HP-10
- Dual Display
- Red/Green Big LED
- LCD Graphic Display
- Thai Character Memory
ไฟล์วันหยุดประจำปี 2017
บริษัทจะหยุดทำการเพิ่มเติม
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 และ
วันที่ 26 ตุลาคม 2560
จึงขออภัยในความไม่สะดวกWEIGH INSTRUMENT CHECK SHEET
แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเครื่องชั่งน้ำหนัก
Click or Scan QR-CODE

เวลาทำการ
วันจันทร์–ศุกร์...เวลา 9.00-18.00น.
วันเสาร์............เวลา 9.00-17.00น.
หยุดพักเที่ยง...เวลา 12.00-13.00น.
เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์Commandor HP12
- ราคาถูก,ใช้งานง่าน,ทนทาน
- มีระบบป้องกันคลื่นวิทยุรบกวน
- มีฟังก์ชั่นสำหรับชั่งสัตว์
- กล่องStainless+Aluminum
User
Password

User: Not logon 23-Oct-2017

Catalog /  SlideShow /  Q&A /  Download /  AboutUs


Advance Solution International Co.,ltd.
2009/3-4 Charoeng krung 77, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 662-2126373-6, Fax. 662-6751763-4

© 2002 Advance Solution International Co.,ltd. All rights reserved.